calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Saglasan/na sam da ovaj veb-sajt koristi kolačiće za analize i personalizovani sadržaj. Saznajte više OK
Saglasan/na sam da ovaj veb-sajt koristi kolačiće za analize i personalizovani sadržaj. Saznajte više OK
Nazad

Panelna oplata za ploče Dokadek 30

Ručni sistem bez nosača za brzu montažu i demontažu

Dokadek 30 je ručna oplata lake čelične konstrukcije bez nosača sa žuto lakiranim ramovima, koji su obloženi kompozitnim drveno-plastičnim panelom. Dokadek 30 kombinuje prednosti panel oplate za ploču sa prednostima Dokaflex oplata za ploče, što znači u velikim prostorijama zahvaljujući panelima površine od 3 m², a uz Dokaflex, takođe je brz i fleksibilan i u dopunskim zonama. Dokadek 30 – sa ili bez padajuće glave: evolucija u sistemima oplate za ploče.

PreuzimanjaVideo

Izuzetno brzo postavljanje oplata
zahvaljujući integrisanju tipičnih i dopunskih zona 

 • brzo postavljanje oplate u tipičnim zonama zahvaljujući jednostavnom podizanju panela bez nosača površine do 3 m²
 • ušteda vremena kod zatvaranja dopunskih površina zahvaljujući besprekornom uklapanju sa Dokaflex-om
 • prilagođavanje svim osnovama nezavisno od rastera zahvaljujući direktnom povezivanju na Dokaflex
 • čista logistika uz samo dve veličine panela 2,44 x 1,22 m i 2,44 x 0,81 m
 • tim za postavljanje oplate od 2 čoveka radi bez zastoja jer se radni koraci svakog od njih međusobno nadovezuju

Izuzetno bezbedan rad
zahvaljujući montaži sa zemlje 

 • montaža elemenata odozdo bez merdevina i bez krana
 • bezbedno rukovanje od strane dve osobe, zahvaljujući ergonomskim otvorima za rukohvat u ivičnom profilu
 • nije potrebno posebno osiguravanje od vetra zahvaljujući zaštiti od odizanja panela

Lako razumljivo rukovanje
zbog logičnog procesa rada 

 • bez računanja i bez merenja zahvaljujući sistemski određenom položaju i broju podupirača i panela
 • bezbedno rukovanje čak i od strane priučenog osoblja zahvaljujući unapred definisanom redosledu postupaka
 • kratko vreme obuke zahvaljujući malom broju delova sistema
 • horizontalno premeštanje 12 m² Dokadek 30 pomoću DekDrive – takođe i kod uskih otvora za prolaz

Sistem

Panel sa Xlife-pločom

Pocinkovani i žuto lakirani čelični ram panela sa prikovanim Xlife pločama je dugotrajan i dostiže veliki broj upotreba bez promene oplate. Time su omogućeni trajno dobri krajnji rezultati malobrojnim uređenim fugama uz kontinuirano ravnomerni izgled betona.

Dokadek-podupiruća glava

Standardna glava za bezbedno prihvatanje elemenata. Integrisani osigurač protiv odizanja sprečava slučajno padanje elemenata, a dodatne mere, kao na pr. obezbeđenje od vetra, čini suvišnim.

Dokadek XF-podupiruća glava

i dodatni međuelementi omogućavaju rano skidanje oplate. I ovde takođe postoji integrisani osigurač protiv odizanja koji sprečava slučajno padanje panela i odoleva čak i jakim naletima vetra.

Podupirač Eurex top

Prvi podupirač sa zaštitom od udara

 • dugotrajnost zahvaljujući integrisanoj zaštiti od udara
 • lako popuštanje navrtke za podešavanje zahvaljujući specijalnoj geometriji navoja
 • potreban minimalan napor pri rukovanju zahvaljujući smanjenoj težini
 • bezbedan za primenu uz konstantno visoku nosivost od najmanje 20 kN, odnosno 30 kN, us skladu sa EN 1065 – klasa D/E

Ergonomičan i bezbedan rad sa tla

Položaj tela u toku rada je po pravilu uspravan – često savijanje i ubacivanje elemenata odozgo su kod Dokadek 30 istorija. Čak i skidanje oplate panela se odvija bez pomoćnih uređaja za penjanje; naporni rad iznad visine glave svodi se na minimum.

Brzo skidanje oplate je presudni faktor uspeha sistema,

jer ovaj proces čini oko 33 procenata ukupnog vremena rada sa oplatom. Kod Dokadek 30, skidanje panela odvija se bez intenzivnog rada iznad visine glave. Nakon toga, 12 m² Dokadek 30 može se premestiti horizontalno uz pomoć DekDrive-a.

Prethodno utvrđeni redosled montiranja

Jasnim redosledom montiranja izbegavaju se opasne improvizacije i obezbeđuje se konstantan visok nivo bezbednosti – čak i kada se radi o priučenom personalu. Zahvaljujući određenom rasporedu i broju podupirača, kod Dokadek 30 nema potrebe za predhodnim razmeravanjem sistema.

Ograde iz sistema Doka bočne zaštitne ograde XP

Dokadek 30 je potpuno kompatibilan sa Doka bočnom zaštitnom ogradom XP. Ovo daje dodatnu dimenziju bezbednosti.

Primena

Jedan sistem za tri metoda rada

Metod 1

Dokadek 30 bez podupiruće glave

Primena standardnog sistema

Metod 1 plus

Dokadek 30 bez podupiruće glave i ispitivanjem čvrstoće betona

Ranije skidanje oplate sa Dokadek 30 standardnim sistemom, uz ispitivanje dostignute čvrstoće betona

Metod 2

Dokadek 30 sa podupirućom glavom

Tradicionalno rano skidanje oplate sa podupirućom glavom

Doneti Dokadek panel, okačiti ga na predviđeno mesto i podići slobodan kraj

Pri kačenju, Dokadek glave omogućavaju bezbedno prihvatanje i pričvršćivanje panela. Podizanje se odvija na uobičajenim visinama montažnom polugom – kod većih visina koristi se DekLift 4,50m.

Metod 1 – bez podupiruće glave

Postavljanje podupirača...

...vrši druga osoba. Doka podupirač Eurex 30 top je stabilan i dokazan u praksi. A sa svojim visokim navojem, on se kasnije (takođe i pod punim opterećenjem) može otpustiti veoma lako.

Skidanje oplate u najkraćem roku

bez napornog rada iznad visine glave i sigurno, sa tla. Skidanjem oplate, kao što to omogućava Dokadek 30, ukupno vreme za korišćenje značajno je umanjeno. To donosi dodatnu produktivnost.

Metod 1 plus – bez podupiruće glave i sa ispitivanjem čvrstoće betona

Doneti Dokadek panel, okačiti ga na predviđeno mesto i podići slobodan kraj

i montirati podupirače. Montiranje Dokadek 30 bez podupiruće glave i sa ispitivanjem čvrstoće betona odvija se kao kod metoda 1.

Rano skidanje oplate

uz ispitivanje postignute čvrstoće betona. U praksi su mogući sledeći metodi za ispitivanje čvrstoće za skidanje oplate: test kocka, čekić sa povratnim udarcem i izračunavanje zrelosti.

Optimizacija toka izgradnje

Skidanje oplate se vrši na osnovu mernih podataka. Na osnovu dobijenih vrednosti čvrstoće, određuje se najraniji mogući trenutak za skidanje oplate, a time se ubrzava proces izgradnje.

Metod 2 – sa podupirućom glavom

Postavljanje oplate

Kačenje – podizanje – postavljanje podupirača. I kod Dokadek 30 sa podupirućom glavom, oplata se postavlja bezbedno i jednostavno sa tla; međuelementi se stavljaju odozgo. Zahvaljujući svojoj maloj širini od samo 15 cm, nisu potrebne dodatne mere za osiguravanje od pada.

Skidanje oplate

Oslobađanje materijala u ranoj fazi: Udarom čekića po crvenom upuštajućem klinu, paneli se brzo razdvajaju od betona, zatim paneli treba da se nagnu i izvuku, kao i da se uklone među-paneli; ovaj materijal se već sada može postaviti u narednom koraku betoniranja.

Pomoćno podupiranje

Bezbedno podupiranje – sve do kraja. Ploča ostaje bezbedno oslonjena na Doka podupirače Eurex 30, sve do postizanja tražene čvrstine betona.