calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Optimerat formkoncept för stort stationsprojekt

02.03.2011 | Press
Byggnadsarbetena vid Hauptbahnhof Wien löper på smidigt. Redan under det kommande året planeras den första sektionen av det största stationsprojektet i Österrikes historia påbörjas. För genomförandet av de omfattande arbetena med platsgjuten betong i etappen HBF-Wien 01 använder konsortiet Strabag – Alpine – Porr – Pittel + Brausewetter ett ekonomiskt optimerat formkoncept från Doka.

Bilder

  • För själva stationsbyggnaden används Dokamatic-formbord och Framax Xlife-luckformar.
  • De talrika planfria korsningarna stöds precis som plattformarnas bärande konstruktioner säkert med den effektiva Doka-stämptorn Staxo 100.
  • Formen för de arkitektoniskt sofistikerade pelarna hos Südbahnhofbron har planerats efter en tredimensionell modell och utförts exakt av Doka-monteringsservice.
Bygget av den nya centralstationen i Wien på området för den tidigare "Südbahnhof" är ett byggprojekt av stora mått. En miljon kubikmeter schakt, 300 000 kubikmeter betong, 38 000 ton armeringsjärn och 38 000 löpmeter borrpålar talar för sig själv. Den enorma volym av byggnadsarbeten som ska utföras, en tuff tidplan och delvis besvärlig åtkomst till arbetsområdet kräver mycket av alla parter i projektet, framförallt av byggkonsortiet Strabag – Alpine – Porr – Pittel + Brausewetter. Arbetet med platsgjuten betong sker uteslutande med formmaterial från Doka. Utslagsgivande för detta var i första hand kompetensen hos filialen i Wien vad gäller teknisk och logistisk hantering av stora projekt samt de omfattande planeringstjänsterna och den snabba tillgängligheten av formmaterial från det effektiva Doka-hyrlagret. "För att kunna genomföra ett byggprojekt av denna storlek framgångsrikt behöver man förutom en perfekt organiserad arbetsplats framförallt även professionella partners med tillräcklig erfarenhet och kapacitet. Doka-Wien har båda dessa egenskaper och har uppfyllt våra höga förväntningar med råge", understryker konsortiets projektledare Georg Pleva.

Materialoptimerad formanvändning och leveranser just-in-time

I nära samarbete med byggledningen har Doka-Wien tagit fram ett detaljerat och förutseende formkoncept som konsekvent är inriktat på en materialoptimerad formanvändning med leveranser just-in-time. Därmed avlastas inte bara logistiken på arbetsplatsen med dess begränsade lagringsmöjligheter kraftigt utan framförallt undviks en kostnadsintensiv överanvändning av material. En viktig del i denna integrerade formplanering är den exakt till byggets fortskridande i de olika byggetapperna anpassade dispositionen av det på arbetsplatsen tillgängliga formmaterialet. Så utnyttjas materialet optimalt under hela stombyggnadsfasen vilket säkerställer en hög produktivitet i formanvändningen. De regelbundna genomgångarna med byggledningen möjliggör dessutom en löpande optimering av processen utifrån de praktiska erfarenheterna. Tack vare effektiviteten hos Doka-hyrlager i Wien kan i en kritisk situation även extra material som ej var med i den ursprungliga planen levereras med kort varsel. Det är en grundläggande förutsättning för att kunna driva ett byggprojekt av denna storlek effektivt och framförallt utan förseningar.

Mest skilda utmaningar lösta på ett effektivt sätt

För uppförandet av den stora stationen över tre våningsplan används huvudsakligen luckformar Framax Xlife och Dokamatic-formbord. Luckformen Framax Xlife övertygar här med dess flexibla systemmått för en enkel och ekonomisk anpassning till de olika planlösningarna samt med dess problemfria rengöring på arbetsplatsen. För maximal hastighet i taket svarar de stora Dokamatic-formborden. Även de massivt dimensionerade (upp till två meters tjocklek) värmekollektorerna i grundläggningen har utförts med Framax Xlife luckor.
Den spårbärande konstruktionen intill stationens ovanjordiska fördelningsplan samt de fem ca 12 meter breda öplattformarna gjuts med förstärkta Dokamatic formbord på höghållfasta Staxo 100 stämptorn och med en ändform av Framax Xlife luckor.

Förutom till stationen levererar Doka-Wien även allt formmaterial för de talrika planfria korsningarna i etappen "Anlage Ost". På så sätt utförs de bärande konstruktionerna hos tre järnvägsbroar över Argentinierstraße, Mommsengasse och den förlängda Ghegastrasse likaledes med en kombination av förstärkta Dokamatic-formbord på Staxo 100-stämptorn. För tunnelkorsningen Ost, som på en längd av ca 1 200 meter korsar spårområdena används Doka-träbalksform. Stora formsjok ger här ett högt tempo och maximal effektivitet.

3D-planering för högsta precision

Den nya Südbahnhofbrons pelare är absolut det formtekniska mest spektakulära inom området för anläggning Ost. På grund av dess exceptionella formgivning utförs de med måttillverkade Doka-specialformar. Planeringen utifrån en tredimensionell modell möjliggör mycket stor noggrannhet och är förutsättningen för ett övertygande slutresultat. I synnerhet de mot alla sidor breddökade pelarhuvudena med deras sadelliknande urtag och deras i längdriktning anordnade insnitt låter en konventionell, på tvådimensionella vyer baserad formplanering snabbt nå gränsen för det tekniskt möjliga. Utifrån en detaljerad tredimensionell formplanering kunde de för den exakta avbildningen av i varandra övergående och sig korsande radier erforderliga formstyckena tillverkas av specialisterna hos Doka-monteringsservice med minsta toleranser.

Du kanske är intresserad av:

Lättviktaren bland stämpen

02.06.2020 | Nyheter

103 nya lägenheter i Halmstad

29.04.2020 | Nyheter

Har du frågor om artikeln? Kontakta oss!

Fält markerade med * krävs!
* Formulär ej komplett.
Kontrollera att samtliga fält markerade med en asterisk (*) är ifyllda och vänligen försök igen. Tack för ditt tålamod!
Tack för att du tagit kontakt med oss på Doka.
Vi återkommer till dig så snart vi behandlat ditt ärende.
Vi på Doka önskar dig en fortsatt bra dag!