calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Modullösning för extrema sektioner

19.10.2011 | Press
Vid en motorvägsbro över floden Mures i Rumänien svarade fyra Doka-formvagnar för konsolutbyggnad, träbalksform Top 50 och stämptorn Staxo 100 för en smidig byggprocess. Från bropelaren via hammarhuvudet till den tekniskt sofistikerade bärande konstruktionen har Doka levererat en skräddarsydd total formlösning.

Bilder

  • På grund av den extrema sektionsbredden på 27,5 m måste de nedre tvärbalkarna förses med ett standardiserat underfackverk.
I västra Rumänien bygger motorvägsföretaget CNADNR i närheten av staden Arad en 12,5 km lång etapp av motorväg A1. Inom ramen för detta projekt byggs "Arad Bypass", inklusive en ny bro över floden Mureş med en total längd på ca 430 m och en huvudspännvidd på 150 m. Konsortiet bestående av företagen Porr Bau GmbH och FCC Construction S.A. har för denna tekniskt avancerade konstruktion valt formteknikerna från Doka, för den 150 m långa delen som byggdes med s.k. konsolutbyggnad. Här har Doka utvecklat ett optimalt system med integrerad form. För entreprenörerna var dels moduluppbyggnaden av Doka-formvagn för konsolutbyggnad avgörande. Denna möjliggör en ekonomisk anpassning även till exceptionella sektioner hos den bärande konstruktionen med hjälp av standardkomponenter. Dels har formlösningen en fördel med en snabb byggprocess vid etapptider på cirka en vecka. Sven Riedel från Porr Bau: "Med den professionella planeringen samt samt den omfattande tekniska supporten i alla projektfaser har Doka övertygat oss precis som med hjälpen vid monteringen och den okomplicerade användningen på arbetsplatsen."

Sektioner ställde speciella krav

Den 305 m långa konsolutbyggda motorvägsdelen över Mureş har utförts som en tvåcellig lådsektion med lodrätta sidoväggar. Sektionens lutning ändrar sig vid en radie på 900 m med 2,5 till 4,5 %. För totalt 63 gjutetapper med en maximal segmentlängd 5 m har fyra hyrbara Doka-formvagnar för konsolutbyggnad använts. Brospecialisterna hos Doka har utfört dessa, pga. den stora sektionsbredden på 27,5 m, med tre längsgående fackverk från modulsystemet. På grund av dessa dimensioner hos den bärande konstruktionen uppgick segmentvikten i de första gjutetapperna till knappt 300 ton. Drivkomponenter som specialutvecklats för denna användning säkerställde att formvagnarna för konsolutbyggnad kunde flyttas smidigt och snabbt. På grund av den extrema bredden måste de nedre tvärbalkarna förses med ett standardiserat underfackverk.

Komplex sektion effektivt formad

Förutom den kontinuerliga minskningen av den bärande konstruktionens höjd var specialisterna på konsolutbyggnad vid planeringen av innerformen tvungna att även ta hänsyn till en avsevärd minskning av de inre livbredderna. Överbyggnadens höjd varierade mellan 8,5 m och 3,6 m, livens bredd minskade från 0,6 till 0,4 m. För att i varje gjutetapp klara de erforderliga anpassningsarbetena så effektivt som möjligt monterades här träbalksform Top 50 på flyttbara specialprofiler och kunde på så sätt justeras in snabbt, exakt och enkelt med hjälp av lastspindlar.

Allt från en leverantör

Specialisterna hos Doka-kompetenscenter konsolutbyggnad har planerat och genomfört detta tekniskt avancerade projekt i nära samarbete med Doka România. För utförandet av bropelarna med hammarhuvud tillhandahöll filialen på plats den flexibla träbalksformen Top 50 samt det effektiva stämptornet Staxo 100. En Doka-supervisor har följt monteringen av formvagnarna på hammarhuvudena och den första flyttningen samt gjort arbetsplatsens personal förtrogen med den korrekta hanteringen av formsystemen.

Även vad gäller säkerhet har Doka-formvagnar för konsolutbyggnad vid detta brobyggnadsprojekt övertygat genom den automatiska säkringen mot oavsiktlig förflyttning. Stegar med ryggskydd samt skyddsräcken på samtliga arbetskonsoler ger säkerhet runtom. Dessutom har extra sidokonsoler använts.

Du kanske är intresserad av:

Lättviktaren bland stämpen

02.06.2020 | Nyheter

103 nya lägenheter i Halmstad

29.04.2020 | Nyheter

Har du frågor om artikeln? Kontakta oss!

Fält markerade med * krävs!
* Formulär ej komplett.
Kontrollera att samtliga fält markerade med en asterisk (*) är ifyllda och vänligen försök igen. Tack för ditt tålamod!
Tack för att du tagit kontakt med oss på Doka.
Vi återkommer till dig så snart vi behandlat ditt ärende.
Vi på Doka önskar dig en fortsatt bra dag!