calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Korta etapptider trots vinklade fogar

31.10.2011 | Press
När Rheinbrücke Basel byggs används två Doka-formvagnar för konsolutbyggnad. Sned-vinklade pelare, som är riktade i flodriktningen, kräver vinklade gjutfogar i brons tvärriktning. Trots denna utmaning är tiden för formning kort.

Bilder

  • Maximal arbetssäkerhet med de CE-certifierade formvagnarna för konsolutbyggnad. Arbetsplatsen är i varje arbetsfas säkrad runtom genom slutna arbetsplattformar på alla nivåer genom arbetets alla faser. (Foto: Doka)
  • Det viktigaste byggnadsverket på anslutningssträckan Basel SBB - Badischer Bahnhof består av 56 gjutetapper. Dessa formas i en veckocykel. (Foto: Doka)
Anslutningssträckan mellan stationerna Basel SBB och Badischen Bahnhof får ett andra dubbelspår. Den viktigaste delen i detta projekt är en ny andra bro över Rhen med ett mittspann på 117 m och en total längd på 237 m. Denna bro byggs parallellt med den befintliga järnvägen och motorvägsviadukten. En speciell utmaning för järnvägsbrons form är de vinklade gjutfogarna i brons tvärriktning. Entreprenörerna Frutiger AG och Walo Bertschinger AG har valt en formlösning från Doka för de system som används på arbetsplatsen är kända för hög säkerhet och effektivitet. Ett team på åtta personer formar denna bro över Rhen med hjälp av två formvagnar för konsolutbyggnad. Dessutom fick personalen på arbetsplatsen stöd av en Doka-supervisor när formarbetet startade. Modulsystemet med hyrbara standarddelar och den goda ergonomin möjliggör en snabb byggprocess utan långa och dyrbara stilleståndstider.

Individuell lösning för gjutfog

Normalt är gjutfogen vinkelrät mot körbaneplattan. Därvid gjuts på utkragande ställning och form i en veckocykel en 3 till 5 m lång etapp innan formvagnen flyttas till nästa gjutetapp. För Rheinbrücke Basel föreskrev projektören dock sned-vinklade pelare vilka är orienterade efter Rhens riktning. Det medför sneda gjutfogar i brosektionen. Även gjutetappernas längd 3 m och 3,9 m var exakt specificerade. Utmaningen för formteknikerna bestod nu i att, för var och en av de 56 etapperna lägga hålrastret för formvagnens båda skenor förskjutna till varandra, så att gjutfogarna å ena sidan kan formas snett och å andra sidan att en smidig gjutning och armering är möjlig. Formvagnen för konsolutbyggnad kan nu ställas upp vinkelrätt mot körbaneplattan. Via den exakta inriktningen av skenornas hålraster lyckas teamet att utföra den arkitektoniskt sofistikerade lösningen.

I en veckocykel formas gjutetapperna och färdigställs enligt tidplanen. Platschef Markus Rindlisbacher, Frutiger AG: "Vi börjar redan klockan 5 måndag morgon. De på torsdagen innan gjutna elementen förspänns mot bron, därefter flyttas formvagnen och mäts in. Under de följande dagarna armeras bottenplattan och sidoväggarna, förspänningen av sidoväggarna utförs, innervagnen efterdras, avstängningsform sätts upp, armering av körbaneplattan utförs och inlägg och förspänningens distansrör monteras. Efter gjutningen på torsdagen tar teamet på fredagen bort avstängningsformarna, förspänningskablarna skjuts in, domkraften monteras och skenorna körs fram. Markus Rindlisbacher: "Vi är mycket nöjda med hur arbetet löper. Den säkra och kostnadseffektiva Doka-lösningen har till punkt och pricka uppfyllt våra krav.“

Hög säkerhet

Doka-formvagn för konsolutbyggnad möjliggör en säker och kontrollerad framflyttning genom speciella glidlager. Personalen på arbetsplatsen är i varje arbetsfas säkrade genom runtom slutna arbetsplattformar på alla nivåer. Integrerade stegar med ryggskydd samt den automatiska säkringen av formvagnen vid flyttning med hjälp av glidning är ytterligare kvalitetskännetecken för den CE-certifierade produkten.

Du kanske är intresserad av:

Lättviktaren bland stämpen

02.06.2020 | Nyheter

103 nya lägenheter i Halmstad

29.04.2020 | Nyheter

Har du frågor om artikeln? Kontakta oss!

Fält markerade med * krävs!
* Formulär ej komplett.
Kontrollera att samtliga fält markerade med en asterisk (*) är ifyllda och vänligen försök igen. Tack för ditt tålamod!
Tack för att du tagit kontakt med oss på Doka.
Vi återkommer till dig så snart vi behandlat ditt ärende.
Vi på Doka önskar dig en fortsatt bra dag!