calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Doka formar höghus nummer 1 000 år 2017

08.09.2017 | United Kingdom
Kompetens på alla höjder

Varje höghus är unikt – på samma sätt som den passande formlösningen. För att utveckla en skräddarsydd formlösning är kompetens oumbärligt. Inom området highrise har Doka över 40 års erfarenhet inom den självklättrande tekniken och kommer i år att genomföra höghusprojekt nummer 1 000. Ett av de här projekten är just nu Central Park Tower i New York, världens högsta bostadsbyggnad.

Presskontakt

Bilder

  • GEWA Tower
  • Tourla la Marseillaise
  • Hotel Intercontinental
  • Highpoint London
  • Central Park South
  • Exchange 106
  • The Hills
Vid början av 2000-talet bodde mer än 50 procent av människorna i städer. Enligt prognoser från FN kommer nästan 70 procent av världens befolkning att bo i urbaniserade områden år 2050. På grund av den här trenden ökar även antalet höghus i städerna, särskilt i tätbefolkade områden där det hela tiden blir mindre ledig plats. År 2016 färdigställdes enligt statistik från Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) globalt knappt över 1 160 byggnader med en höjd på minst 200 meter. År 1960 var det bara 15 byggnader. Konstruktionen av höghus har förändrats mycket under årtiondenas gång. Den innebär idag särskilda utmaningar både för byggherrar och för konstruktörer. Under mer än 40 år har Doka utvecklats till en av de globalt ledande experterna när det gäller formlösning för uppförande av höghus. Oavsett hur höga utmaningarna är, Doka-experterna hittar innovativa lösningar som är extra ekonomiska och uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna. I år formar Doka höghus nummer 1 000.

Klättra med know-how
När världens högsta byggnader uppförs, som sträcker sig längre och längre mot himlen och kräver ännu speciellare arkitektoniska planlösningar, efterfrågas särskild kompetens inom formteknik, byggmetodik och projektmanagement. Höghus skiljer sig inte bara på utsidan eller arkitektoniskt från varandra, utan framför allt när det gäller bärande struktur, byggmaterial och konstruktionssätt. Många har dock gemensamt att de har en eller flera kärnor av platsgjuten betong för den vertikala byggnadsstrukturen. Därför är det ofta meningsfullt att använda ett klättersystem. Som klättersystem betecknar man en kombination av väggform och ställning (eller arbetsplattform), vilken lyfts med kran eller kranoberoende till nästa gjutetapp. När det gäller funktionssätt och konstruktionstyp har tre olika system etablerats på marknaden med profilstyrda klättersystem, kranoberoende klättersystem med helhydraulisk drivning och plattformsystem.

Det går inte att använda alla klättersystem för alla byggnader. Men lika viktigt är det att hänsyn tas till kundens många olika krav i formkonceptet, här ingår de konstruktionsmässiga ramvillkoren. Därför är det avgörande att formleverantören och kunden samarbetar redan under projektutvecklingsfasen.

Optimala formlösningar för enskilda kundkrav
En exakt planering är grunden för en snabb och säker formanvändning. Arbetsförberedelserna har en avgörande betydelse. Man måste ta hänsyn till faktorer som etapptid, byggmetod, typ av armering och byggplatstillbehör redan under planeringsfasen för att hitta den optimala formlösningen. Enligt de enskilda kundkraven – från antalet gjutetapper och armeringsutformning till utbildning av personalen av utbildad fackpersonal – erbjuder Doka helhetslösningar för alla platsgjutna delar i ett höghusprojekt. Det gäller särskilt områdena kärna, valv, pelare och fasad. Ställningskoncept för fasadutförandet understödjer efterföljande arbeten.

Ju högre en byggnad är, desto viktigare är säkerhetsaspekten vid genomförandet. Därför används system som är sammanlänkade med byggnaden också vid förflyttningen och därmed också kan flyttas vid höga vindhastigheter. För att undvika temporära fallställen är ett annat krav att flera klätterenheter flyttas samtidigt. Dessa klättersystem flyttas då hydrauliskt.

Fler än 1 000 Doka-tekniker globalt och Global Expertise Center i Amstetten hjälper kunderna att minska den egna planeringen och till ett framgångsrikt genomförande. Det internationella nätverket av över 160 filialer och logistikcentraler med effektiva hyrparker och kontinentala logistikcenter är garanten för den snabba materialtillgängligheten för Dokas formlösningar och leveranser just-in-time. Experternas kompetens och den framgångsrika användningen av Doka formlösningar inom höghusbyggnad visas med det aktuella exemplet Central Park Tower i New York.

Om Doka:
Doka räknas till de globalt ledande företagen inom utveckling, tillverkning och försäljning av formteknik för alla områden inom byggtekniken. Med mer än 160 filialer och logistikcentraler i mer än 70 länder har Doka Group ett effektivt försäljningsnät och garanterar på så sätt att materiel och teknisk support tillhandahålls snabbt och professionellt. Doka Group är ett företag inom Umdasch Group och sysselsätter globalt mer än 6 200 medarbetare.

Du kanske är intresserad av:

Kriterier för beräkning av koldioxidavtrycket fastställs

24.05.2024 | Press

Doka Sverige presenterar ställningslösningar på Nordbygg 2024

19.04.2024 | Press

Har du frågor om artikeln? Kontakta oss!

Fält markerade med * krävs!
* Formulär ej komplett.
Kontrollera att samtliga fält markerade med en asterisk (*) är ifyllda och vänligen försök igen. Tack för ditt tålamod!