calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Doka levererar betongkompetens för järnvägsprojekt

19.08.2014 | Press
Dagens stadsutveckling innebär många utmaningar som kräver hållbara infrastrukturlösningar. Speciellt inom området kollektivtrafik ställer projekt i de växande storstäderna byggentreprenörer inför svåra uppgifter. Med mångårig erfarenhet och effektiva system erbjuder Doka som en tillförlitlig partner formlösningar för infrastrukturprojekt.

Bilder

  • DokaCC är en innovation speciellt för tunnlar utförda med Cut&Cover-metoden: snabb, effektiv och säker. Foto: Doka
  • Element-valvformen Dokadek 30 utökar programmet från Doka med en lätt handform för stora valvytor. Foto: Doka
  • Även arkitektoniska krav som vid utbyggnaden av metron i Algeriet klaras snabbt och säkert med effektiva produkter från Doka. Foto: Doka
  • Tvärsnittsändringar och varierande konstruktionsgeometrier som vid M4 Metro i Budapest kan utföras säkert med det flexibla stämptornet SL-1. Foto: Doka
  • Qatar får sitt första kollektivtrafiksnät. Det sker med en lösning från Doka. Foto: Doka
Denna utveckling kräver i många storstäder en omfattande och hållbar förnyelse av den befintliga infrastrukturen som ska integreras i nya trafiklösningar. Doka täcker med skräddarsydda tjänster och effektiva produkter hela spektret av moderna formlösningar för tunnel-, bro-, stations- och väggbyggnad. Doka-kunder profiterar från formexperternas mångåriga erfarenhet från olika infrastrukturprojekt som järnvägstunnlar, stationsbyggnader eller underjordiska trafikknutpunkter. I synnerhet för lösningar, vid vilka konventionella koncept och system inte räcker till, erbjuder Doka speciell kompetens. Formexperterna erbjuder ett omfattande program med tjänster från projektutvecklingsfasen fram till färdigt projekt. Kunder profiterar från Doka-monteringsservice genom säkra tidplaner och logistikplanering.

Med ett brett och speciellt till regionala behov anpassat produktprogram har Doka-kunder allt efter projektkrav tillgång till flexibla system. Formsystemen i modulsystemet och speciellt anpassade produkter möjliggör helhetskoncept vilka bidrar till en smidig byggprocess. Till detta räknas fram för allt ett genomtänkt logistikkoncept. Doka investerar i ett omfattande nät av filialer och logistikcentraler för att globalt vara nära kunderna och reagerar snabbt på regionala behov och materialbehov med kort varsel. I kombination med möjligheten att hyra systemen öppnar detta för kostnadseffektiva och tillförlitliga lösningar för krävande projektpartners.

Flexibelt program för komplexa krav

Stämptorn SL-1 passar universellt för varje krav för sprängda tunnlar, tunnlar med valvbyggsätt och i synnerhet tunnelbanestationer och långa bergrum. Med moduluppbyggnaden svarar SL-1 oberoende av form och belastning för snabb och ekonomisk byggprocess. Det snabbt monterbara systemet realiserar i kombination med den flexibla träbalksformen Top 50 alla former. Med den nya tunnelformen DokaCC har Doka tagit fram en innovation speciellt för tunnelbyggnad i öppet schakt – även kallad Cut&Cover-metod. Olika trafiktunnlar, i synnerhet ovan-/undermarksövergångar för tunnelbanor kan formas snabbt, effektivt och säkert med DokaCC.

För byggande av stationer och servicebyggnader av varje slag erbjuder Doka ett brett spektrum av valv- och väggformar för många användningsområden och projektkrav. Doka motgjutningsbockar och det nya systemet Top50 ger utmärkta resultat såväl vid stations- och servicebyggnader under mark som ovan mark. Med hjälp av det integrerade rullchassit transporteras de effektiva motgjutningsbockarna snabbt från en gjutetapp till nästa gjutetapp. Frami Xlife lämpar sig för höga väggar och påskyndar byggprocessen.

Flexibla standardsystem som Staxo 100, Staxo 40 och Doka-valvformar möjliggör intressanta kompletteringar för alla stämptornsavstyvningar. De lasttåliga stämptornssystemen kan enkelt anpassas till olika byggarbetsplatser. Med den nya element-valvformen Dokadek 30 kan exempelvis stora valvytor inom stationsområdena formas snabbt och fram för allt enkelt och kostnadseffektivt. Med den praktiska mätaren för betongens hållfasthet Concremote® kan den optimala avformningstidpunkten enkelt avläsas med stor noggrannhet.

Säkerhet med system

Säkerhet börjar hos Doka redan vid produktutvecklingen. Användningen av högklassiga material bidrar till produkternas långa livslängd. Integrerade arbetskonsoler och stegar svarar vid systemen för extra säkerhet under arbetet. Dessutom erbjuder Doka extra skyddssystem eller fallskydd för att uppfylla de individuella kraven på byggarbetsplatsen.

Doka – globalt ledande

Genom ett stort antal projekt över hela världen har Doka mångårig erfarenhet från infrastrukturområdet. Därvid står kundernas specifika krav och de regionala ramvillkoren i förgrunden.

Kollektivtrafik i Qatar

Säkerhet och ekonomi står i förgrunden vid projektet i Lusail City. Vid det första kollektivtrafiksnätet i Qatar används förutom effektiva stämpsystem även säkerhetsanordningar som olika arbets- och skyddskonsoler samt tillträdessystem. För att klara de enorma betongmängderna för de höga väggarna i stationsbyggnaden har Doka utnyttjat luckformen Framax Xlife tillsammans med plattformssystemet Xsafe plus. Systemen kar kunnat återanvändas mer än 300 gånger för att bygga flera stationer. Med korta leveranstider för material och delar från monteringsservicen håller beställaren säkert tidplanen fram till färdigt projekt år 2018.

Metro i Algeriet

Vid utbyggnaden av metron mellan Hai El Badr och El Harrach i Algeriet tillhandahöll Doka 2011 i rätt tid lösningen och stora mängder material för flera stationsbyggnader och knutpunkter. Med den omfattande servicen och de flexibla och på många sätt användbara systemen som träbalksform Top 50 var Doka ett stöd för den snabba och säkra byggprocessen till och med vid komplexa, arkitektoniska krav. Ca 6000 m² Top 50 utrustades med Dokaplex och användes även för arbeten med synlig betong. Robusta motgjutningsbockar och dammformar D15 och D22 svarade för ett säkert genomförande av speciella projektkännetecken som de ensidiga väggarna på upp till 8,33 m.

Citybanan i Stockholm

Vid åtta olika järnvägsområden, tre tunnlar och en bro har Doka i Stockolm visat sin kompetens när det gäller modernt järnvägsbyggande. Totalt 9000 m3 stämptorn Staxo 100, 900 m2 luckform Framax X-life och 1800 m2 Top 50 har använts vid den komplexa infrastrukturen för Sveriges största järnvägsprojekt: 2017 ska projektet med olika anslutningsdelar mellan stations- och tunnelområden vara klart och mer än 1000 000 passagerare ska dagligen röra sig genom stationerna.

M4-Metro i Ungern

Under uppförandet av den nya tunnelbanelinjen M4 i Budapest var Doka år 2009 med och tog fram lösningen för och deltog i genomförandet av ett av de mest komplicerade järnvägsavsnitten. Ordern omfattade två breddökningar och förbindelsetunnel. För att förenkla byggprocessen användes formarna effektivt för så många olika byggdelar som möjligt. Så utfördes tunnelväggarna på hela sträckan i förväg med motgjutningsbockar och träbalksform Top 50. Till och med extrema tvärsnittsförändringar vid valvområdena och konstruktionens varierande geometri i områdena med breddökning utfördes snabbt och säkert med stämptornet SL-1.

Du kanske är intresserad av:

Lättviktaren bland stämpen

02.06.2020 | Nyheter

103 nya lägenheter i Halmstad

29.04.2020 | Nyheter

Har du frågor om artikeln? Kontakta oss!

Fält markerade med * krävs!
* Formulär ej komplett.
Kontrollera att samtliga fält markerade med en asterisk (*) är ifyllda och vänligen försök igen. Tack för ditt tålamod!
Tack för att du tagit kontakt med oss på Doka.
Vi återkommer till dig så snart vi behandlat ditt ärende.
Vi på Doka önskar dig en fortsatt bra dag!