calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Med säkerhet framgång.

17.03.2015 | Press
Bättre ekonomi, minskad olycksrisk och ökad motivation hos medarbetarna är endast några fördelar med ett professionellt säkerhetskoncept på arbetsplatsen. Doka har när det gäller säkerhet en helhetssyn som sträcker sig från produktutvecklingen via säkerhetsrådgivningen till det omfattande programmet med säkerhetsprodukter samt tjänster. Inte enbart, men särskilt på världssäkerhetsdagen, den 28 april, bör ämnet säkerhet uppmärksammas ordentligt.

Presskontakt

Bilder

  • Säkerhet  in i minsta detalj: Från planeringsfasen till färdigt projekt är Doka en kompetent partner för alla säkerhetsfrågor. Foto: Doka
  • Praktiskt och säkert: Med Dokadek kan alla arbeten utföras säkert från golvet utan att beträda valvformen. Foto: Doka
  • Sidoskyddssystemet XP från Doka är den universella säkerhetslösningen när sidoskydd krävs. Foto: Doka
Endast den som känner sig säker kan alltid ge sitt bästa. Detta bör anammas speciellt inom byggsektorn där olycksfrekvensen är dubbelt så hög jämfört med andra branscher. Undersökningar bekräftar att man arbetar fortare på säkra arbetsplatser. Olyckor medför förutom mänskligt lidande och minskade intäkter även kostnader som sträcker sig från sjukfrånvaro till juridiska konsekvenser inklusive stillestånd på arbetsplatsen. För att ytterligare sänka tröskeln "extra arbetsinsats" för installation av säkerhetssystem har Doka genom konsekvent innovation för varje formanvändning utvecklat säkerhetsprodukter som kan hanteras enkelt och snabbt.

Säker runtom från start.

Ett heltäckande säkerhetsmedvetande börjar med utvecklingen av formsystem. Säkerhet, enkel hantering och ergonomi räknas till de viktigaste kännetecknen för produkterna från Doka. Detta börjar redan vid valet av material för systemkomponenter och dokumentationen av produktanvändningen. Användningen av högklassiga material betyder såväl lång livslängd som säkerhet för formelementen. Kontinuerlig kontroll och vidareutveckling av produktprogrammet med hänsyn till säkerheten gör Doka-formsystem till en tillförlitlig och effektiv lösning för varje byggprojekt.

Säkerhet med system

Doka-system förenar hastighet, säkerhet och ekonomi på arbetsplatsen. För en hög standard erbjuder Doka kompletta system för valv-, vägg- eller pelarformar. Vid dessa är skyddsanordningar som arbetskonsoler med skyddsräcken eller tillträdessystem redan integrerade. Förmonteringen av skyddselementen på marken och enkla kopplingsdelar vilket möjliggör att form och plattform kan flyttas samtidigt betyder en snabb och säker byggprocess. Egna konsolsystem som arbetskonsol M eller arbetskonsol K är tillförlitliga, enkla att använda och kan användas flexibelt.
Med lösningar för tillträde som trapptornet eller stegsystem XS kommer Doka-kunder med säkerhet högt upp och skapar tillträde till alla arbetsnivåer. Den ergonomiska konstruktionen ger ett effektivt förlopp genom mindre tröttande och säker passage upp och ned.

Nyutvecklade produkter som exempelvis raminklädnaden Xbright för skyddsskärmsystem Xclimb 60 ger en ny kvalitet för arbetet på byggarbetsplatsen. Med en vindtålig men ljusgenomsläpplig PC-Inlay svarar Xbright för en angenäm och framför allt säker arbetsmiljö.

Säkerhet gör sig betald även vid flytt- och transportförlopp. Innovativa lösningar som den självklättrande lyftplattform TLS och den effektiva DoKart sätter ribban vid vertikal resp. horisontal flyttning av formbord och optimerar logistiken på arbetsplatsen vad gäller säkerhet och hastighet.

Säkert från planeringsfasen till färdigt projekt

Redan under planeringsfasen stödjer Doka sina kunder med professionell rådgivning och mångårig erfarenhet i säkerhetsfrågor. En grundlig analys av utgångssituationen är basen för individuella lösningar. Därvid integreras passande produkter som stegar och skyddssystem redan i formplaneringen En effektiv användning av formsystemen uppnås inte bara genom utrustningen utan framför allt genom att komponenterna används korrekt. Dokument som exempelvis sammanställningsritningar, anvisningar och säkerhetsdatablad är därför en viktig grund för en säker arbetsplats. Tjänster som praktiskt inriktade utbildningar, supervisor-servicen eller insatser av tekniker är ett stöd för säkerhet på en hög nivå ute på arbetsplatsen.

Dokadek 30 – komplett säkerhet.

Element-valvformen Dokadek 30 står för säkerhet in i minsta detalj. Handsystemet Dokadek 30 utan balkar som är enkelt att hantera övertygar genom logisk montering och demontering som även upplärd personal behärskar säkert efter få handgrepp Därvid övertygar valvformen med högt tempo inte bara vid monteringen utan även vid demonteringen. Alla arbeten kan utföras säkert från golvet utan att beträda valvformen. Tack vare dess rektangulära form kan elementen även vid höga utrymmen säkert och bekvämt hakas fast i formfästen nedifrån och enkelt fällas upp. När elementens hakas fast gör Dokadek 30-huvudena att elementen fixeras säkert. Uppfällning sker vid vanliga höjder med monteringsstången – vid större höjder används DekLift P 4,50m. Den i Dokadek 30-huvudena integrerade spärren förhindrar tillförlitligt att elementen av misstag faller ned. Dessa är på så sätt automatiskt och utan extra åtgärder säkrade mot att lossna och mot angrepp av vind.

Premierade framgångar.

Synliga tecken på tillförlitligheten hos Doka-produkter är certifieringar som CE- eller GS-märkningen.
Doka Safety Network (DSN) erbjuder ett forum för Doka-medarbetare, kunder och experter för utbyte av nya idéer rörande säkerhet. Detta engagemang har gett Doka talrika utmärkelser och Safety-Awards, som "Good Practice Award" från "European Agency for Safety and Health at Work“ eller priset för säkerhet inom husbyggnad från den spanska husbyggnadskammaren (CGATE).
En hög säkerhetsstandard motiverar arbetsplatsens personal till utomordentliga prestationer och minskar risken att arbetet i värsta fall står still på arbetsplatsen. Undersökningar visar: "Return-on-Prevention" (ROP) ska tilldelas faktorn 2,2. Det betyder: en investering av 1 miljon euro i säkerhetsåtgärder ger en ROP på 2,2 miljoner euro.

Tillämpad företagskultur.

I alla avseenden säkra lösningar är hos Doka en del av företagskulturen och gör formexperterna till kompetenta kontaktpersoner i säkerhetsfrågor.
Hos Doka Group prioriteras säkerhet även internt. Kampanjer och åtgärder som sträcker sig långt utöver lagstadgade krav ger en tydlig signal. Initiativ skapar medvetande för ämnet och är ett viktigt bidrag till medarbetarnas motivation. Med d^s-logon har Doka skapat en egen symbol som direkt visar kunder och medarbetare var det handlar om ämnet säkerhet.

Du kanske är intresserad av:

Kriterier för beräkning av koldioxidavtrycket fastställs

24.05.2024 | Press

Doka Sverige presenterar ställningslösningar på Nordbygg 2024

19.04.2024 | Press

Har du frågor om artikeln? Kontakta oss!

Fält markerade med * krävs!
* Formulär ej komplett.
Kontrollera att samtliga fält markerade med en asterisk (*) är ifyllda och vänligen försök igen. Tack för ditt tålamod!