calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

En ren lösning för rent vatten

22.08.2013 | Press
I den montenegrinska kuststaden Budva, skickar ett enligt konstens alla regler vattenreningsverk en tydlig signal om en hållbart orienterad stadsutveckling och en ekovänlig avfallshantering. Doka tillhandahöll formlösningen för infrastrukturen för den här nya byggnaden. Tillsammans med Doka Serbien uppförde entreprenören många olika typer konstruktioner enligt tidsplanen och anläggningen startades upp under sommaren 2013.

Bilder

  • Anläggningsbyggnader och olika tankar och förvaringsbassänger var alla en del i den beställning som vanns av Doka Serbien för Budvas vattenreningsverk.
  • Med det mångsidiga och lättanvända Rundformssystemet H20 var även bassänger med liten radie lätta att forma.
Reningsverket i Budva är det första i sitt slag i kustregionen Montenegro. Ekosystemet och de boende i denna populära turistdestination vid medelhavet kommer att gagnas av denna miljövänliga lösning som vattenverket tillhandahåller, det kommer hela kustremsan att göra. Planerna för att modernisera vattenverket i den kustnära staden vid Adriatiska havet påbörjades under 2011. Ca 58 milj euro har investerats för att uppgradera avfallssystemet till EU standard. Då släpptes det mesta av det förorenade vattnet ut från en rörledning många mil ut i havet, nu tas Budvas avfall hand 1,6 km norr om kusten i Bečićis kullar. En geologisk undersökning visade att denna plats var den bäst lämpade till denna avancerade reningsanläggning.

Högteknologiskt för vatten och infrastruktur

I Budvas reningsanläggning renas avfallet på ett naturligt sätt. Olika filtreringstekniker tar bort fasta material så som stenar, sand och fibrer innan det renas biologiskt med aktivt slam. Mikroorganismer och bakterier rensar vätskan från tillsatser såsom kol och natrium. Den miljövänliga processen behöver en högteknologisk infrastruktur som består av flera olika typer av konstruktioner. Detta inkluderar inte bara uppsamlingsbassänger, filtrationsanläggningar, ventilationsbassänger och reservoarer utan också kontorsbyggnader och särskilda byggnader för kemisk och biologisk behandling. Doka Serbien vann över entreprenören med en ren, säker och pålitlig lösning. ”Så tidigt som i den väldigt intensiva planeringsfasen var det tydligt att samarbetet skulle bli en framgång. Och vår flexibilitet och snabba respons till ändringar med kort varsel hade en övertygande påverkan på Alpine Bau GmbH, säger Neboša Jovanović, teknisk chef på Doka Serbien.

Vattentät formlösning

Under den första fasen av byggnationen var den främst väggar till anläggningen och kontor som restes. Dessa väggar formades med 1000 m2 av den pålitliga luckformen Framax Xlife, vars logiska rutsystem gör montering och nedmontering snabb och lätt. Detta luckformssystem användes också för snabb formning av höga väggar och höga gjutsektion på upp till 7 m. Omkring 2000 m3 av Stämptorn Staxo 40 användes för upp till 8 m höga plattor i dessa byggnader.

Under andra fasen formades de olika bassängerna i olika storlek. Den mångsidiga rundformen H20 användes på samtliga. Detta pålitliga formsystem kan anpassas till i princip vilken radie som helst, och dess flexibla Dokaplex skivor som tål hög belastning och som kan användas till formning ner till en radie av 3,5 m. Passande nog användes en speciallösning för formningen av tankar med en radie på 2,7 m. På denna förmonterade formlösning böjdes skivorna flera gånger för att få till den speciella formen.

För att försäkra sig om den funktionella och miljömässiga säkerheten i behandlingsanläggningen göts bassängerna av vattentät betong. Trots detta extrema krav blev betongytan superb med Xlife plywoodskivor.

Den intensiva planeringsfasen som gjordes i början av projektet gav Doka Serbien värdefulla fördelar så tidigt som under offertstadiet. Dokas forminstruktör som övervakade formmonteringen under byggstarten och förklarade hur materialet skulle hanteras korrekt gjorde en betydande insats för att projektet skulle hinna avslutas i tid. ”Vi är väldigt nöjda med det breda samarbetet som vi fick från Doka. Resultatet är verkligen imponerade och vi kommer definitivt att fortsätta vårt samarbete med Doka system på vårt nästa projekt”, säger Ivan Kojović från Alpine underentreprenör Condor.

Du kanske är intresserad av:

Lättviktaren bland stämpen

02.06.2020 | Nyheter

103 nya lägenheter i Halmstad

29.04.2020 | Nyheter

Har du frågor om artikeln? Kontakta oss!

Fält markerade med * krävs!
* Formulär ej komplett.
Kontrollera att samtliga fält markerade med en asterisk (*) är ifyllda och vänligen försök igen. Tack för ditt tålamod!
Tack för att du tagit kontakt med oss på Doka.
Vi återkommer till dig så snart vi behandlat ditt ärende.
Vi på Doka önskar dig en fortsatt bra dag!