calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Smidiga lösningar för en snabb förbindelse

03.04.2013 | Press
Hauma Railway Station är ett nytt prestigeprojekt i den israeliska huvudstaden. I detta nationella megaprojekt handlar det om en central, underjordisk järnvägsstation för den nya snabbförbindelsen mellan Tel Aviv och Jerusalem. Doka har levererat formlösningen för flera förbindelsetunnlar och andra byggnadsverk. I detta omfattande projekt svarar olika produkter ur Dokas program – som exempelvis stämptornet Staxo, träbalksform Top 50 och tunnelform stämptorn SL-1 – för en säker och ekonomisk byggprocess.
Den snabba förbindelsen mellan Tel Aviv och huvudstaden Jerusalem får en ny ändstation. Stationen består av ett komplext tunnelsystem som är en utmaning för entreprenören Ramet Ltd. och dess partners. Huvuddelen av arbetena sker under mark och i trånga utrymmen och teamet på arbetsplatsen konfronteras med helt nya arbetsförhållanden. Detta förhållande, den ringa tillgången på lagringsutrymmen på plats samt tillfart via en huvudväg med tät trafik kräver framför allt även logistiskt innovativa lösningar.
Teamet med tekniker från Doka Israel har tillsammans med tunnelspecialisterna från Dokas huvudkontor i Amstetten tagit fram ett omfattande formkoncept för projektet.

Centralschakt för höga hastigheter

Byggarbetsplatsens kärna utgörs av det 80 m djupa centralschaktet med en diameter på 22 m. Detta ger åtkomst till snabbförbindelsens plattformar och innehåller ett komplicerat nät av olika förbindelse- och ventilationstunnlar, trappor samt hissystem. Vertikalschaktet har utförts med en speciell lösning med träbalksform Top 50 och en dammform för de ensidiga väggarna. Dessa för enbart detta projektet tillverkade formelementen fanns redan förmonterade på arbetsplatsen klara att använda och transporterades med hjälp av genomtänkt logistik in i schaktet. Varje enskilt, 4 m långt formavsnitt av centraltunneln göts under natten och togs redan följande dag bort från väggen för att inte belasta trafiken vid denna viktiga knutpunkt i huvudstaden.

De många tunnelöppningarna utgjorde en ytterligare utmaning när de ensidiga väggarna skulle gjutas. Detta löstes genom att ha speciella formar som kunde sammanfogas i ringsystem, vilket gjorde det onödigt att hämta form utifrån schaktet.

Mellanbjälklag och innerväggar i det centrala rundschaktet utfördes med valvformen Dokaflex 1-2-4 och den lätta luckformen Frami.

Projekt består av ett antal tunnlar som alla kräver en egen teknisk lösning. Ventilationstunnlarna som är anslutna till det centrala schaktet har utförts med Doka-tunnelform stämptornssystem SL-1. Den effektiva tunnelformvagnen bär en Top 50-rundform och möjliggör tunneletapptider på två till tre dagar.

Tunnel nr 21 utfördes längst ner i det centrala schaktet, 70 m under markytan. Med dess vägghöjd på ca 14 m krävde konstruktionen en speciell lösning med en hög motgjutningsbock. För första gången användes ett system med en rundform. Denna specialanvändning av de beprövade Doka-systemen krävde dock en mycket noggrann statisk planering, så att systemet inklusive de höga lasterna förblev rörligt. Trots höjden kan motgjutningsbocken transporteras snabbt till nästa avsnitt med hjälp av ett integrerat rullchassi. Redan medan arbetena på den underjordiska delen av Hauma Railway Station pågick kunde arbetena med byggnaderna påbörjas.

Byggnadsverk över och under mark i Jerusalem

Såväl stations- som servicebyggnaden över och under mark i den israeliska huvudstaden ger ett imponerande intryck. De moderna byggnadsverken innehåller delar av synlig betong som har utförts med effektiv Xlife-plywood. Stationsbyggnadens del ovan mark består av en rymlig lobby, en kontorsbyggnad samt ett ventilationstorn. Även servicebyggnaden i områdets östra del ligger av arkitektoniska och miljöskäl delvis under mark.

Flexibel och effektiv allt i ett lösning

Med stämptorn SL-1 från Doka används för tunnlarna vid Hauma Railway Station ett flexibelt och effektivt formsystem. Det för höga laster utformade SL-1 fungerar som en vridstyv och bärkraftig underkonstruktion för tunnelformen. Det moduluppbyggda systemet ger, oberoende av form och belastning, en snabb och ekonomisk byggprocess. Den extremt stabila formen ger endast mycket små deformationer och kan tack vare fingängor enkelt justeras i alla riktningar. Formvagnen, som går att hyra, garanterar korta flyttider tack vare helhydraulisk skenstyrning. Även vid kraftiga lutningar i längs- och sidled kan formvagnen flyttas säkert. Integrerade arbetskonsoler och stegar erbjuder vid det CE-märkta systemet extra säkerhet under arbetet. Korta etapptider samt enkel formning och avformning var utslagsgivande för beställaren. Redan vid den stora utbyggnaden av tunnelbanelinjen M4 i Ungerns huvudstad Budapest användes stämptornssystemet. Stämptornssystem SL-1 är helt kompatibel med Top 50 för stora ytor. Det flexibla Top 50-systemet anpassar sig till alla arkitektoniska krav och sparar krankapacitet tack vare stora flyttenheter.

Du kanske är intresserad av:

Lättviktaren bland stämpen

02.06.2020 | Nyheter

103 nya lägenheter i Halmstad

29.04.2020 | Nyheter

Har du frågor om artikeln? Kontakta oss!

Fält markerade med * krävs!
* Formulär ej komplett.
Kontrollera att samtliga fält markerade med en asterisk (*) är ifyllda och vänligen försök igen. Tack för ditt tålamod!
Tack för att du tagit kontakt med oss på Doka.
Vi återkommer till dig så snart vi behandlat ditt ärende.
Vi på Doka önskar dig en fortsatt bra dag!