calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Öka effektivitet

med tjänsterna från Doka

Videofilmer

Tillförlitlig i alla projektfaser

Med Doka har du en tillförlitlig partner vid din sida under ett byggprojekts alla faser. Från planeringen via genomförandet och fram till ett framgångsrikt projekts avslutning – programmet med tjänster från Doka är ett stöd för dig för att effektivt genomföra en formuppgift.

Du profiterar därvid från den omfattande know-how som finns hos Doka vid projekt av olika storlek in områdena bostadsbyggande, kontorshus, highrise, energi, tunnlar och gruvbrytning.

Optimal användning
av formsystem

Tjänsterna som tillhandahålls av Doka täcker ett brett spektrum av olika kompetenser. På så sätt säkerställs den passande lösningen för ett byggprojekts individuella krav:

Engineering

En exakt planering är grunden för en snabb och säker formanvändning. Doka-teknikerna hjälper dig att minska den egna planeringsinsatsen och möjliggör ett framgångsrikt genomförande.

Processoptimering

Doka erbjuder speciella verktyg som hjälper dig att transparent utforma processer. Gjutprocesser kan på så sätt göras snabbare, lagerhållningen optimeras och formplaneringen effektiviseras.

Kundportal myDokaPlaneringsprogram TiposBIM med Doka
Female team member of Doka production holding a formwork beam

Hållbarhet inom byggsektorn

Eftersom byggbranschen står för nästan 40 procent av de globala utsläppen av växthusgaser är det en global fråga att minska koldioxidutsläppen. Vi har satt upp målet att nå nettonollutsläpp senast 2040 och att hjälpa våra kunder att nå sina egna hållbarhetsmål. Att tillhandahålla information om våra produkters koldioxidavtryck är ett första steg, och många fler kommer att följa.

Produktens koldioxidavtryck

Monteringsservice & montering

Speciella förhållanden och krav på konstruktionen kräver ofta individuella åtgärder. Doka erbjuder skräddarsydda formenheter som komplement till systemformar. Dessutom monterar specialutbildad personal stämptorn och formar direkt på byggarbetsplatsen.

MonteringsserviceFörmontering av formar på arbetsplatsenFormdemontering

Rådgivning & utbildning

Med individuell rådgivning och skräddarsydda utbildningar hjälper Doka dig att i varje projektfas optimera dina arbetsprocesser – på din Doka-filial eller på plats hos dig.

ProjektsupportProjektbearbetning byggarbetsplatsSupervisorTraining & ConsultingFormkoordinering & -redovisning

Logistik

För tids- och kostnadseffektivt genomförande av ett projekt är formens tillgänglighet en viktig faktor. Via ett globalt logistiknätverk kan de nödvändiga formmängderna enkelt avropas. Leveransen av materielen sker vid avtalad tidpunkt.

Transportorganisation & fraktBIM med Doka

Renoveringsservice

Doka-hyrutrustning och kundens egen Doka-utrustning rengörs och repareras av Doka-rengöringsservice. Detta arbete utförs enligt Doka-kvalitetsstandarder. Det förlänger livslängden och innebär säkerhet nästa gång utrustningen används.

FormreturRenoveringsserviceAvfallshantering