calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

CO2-voetafdruk van het product

Datagestuurde duurzaamheid

Transparantie voor duurzaamheid:
Hoe de CO2-voetafdruk van producten bijdraagt aan een groenere toekomst

De afgelopen jaren is het vraagstuk van de uitstoot van broeikasgassen gedurende de hele levenscyclus van een product en hun invloed op het klimaat steeds belangrijker geworden. De Product Carbon Footprint (PCF) kan helpen bij het geven van de nodige antwoorden en nog veel meer.

De CO2-voetafdruk van een product (PCF) meet de totale uitstoot van broeikasgassen (BKG) die door een product wordt gegenereerd in alle relevante fasen van de levenscyclus van het materiaal. De PCF is een belangrijke indicator voor de bijdrage van een product aan de klimaatverandering en vormt zo een waardevol hulpmiddel voor bedrijven en consumenten die de milieueffecten van afzonderlijke producten willen evalueren en gerichte maatregelen willen treffen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Als pionier in de bekistingsindustrie heeft het Doka-team al voor meer dan 6.000 producten een levenscyclusanalyse conform ISO 14044 uitgevoerd. Doka biedt zijn klanten sinds 2022 gegevens en knowhow over het thema ecologische voetafdruk.

Doka Framax Xlife plus
  Bouwplaats met Doka-ingenieur

  Voldoen aan duurzaamheidsvereisten

  De bouwsector is verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde uitstoot. Het CO2-neutraal maken van deze sector is cruciaal. Daarom vragen openbare aanbestedingen steeds meer transparantie en eisen ze van aannemers dat ze de CO2-voetafdruk van bouwplaatsen en -producten bekendmaken. Doka ondersteunt u bij uw missie om met succes aan de nieuwe duurzaamheidseisen te voldoen.

  Twee Doka-balken

  Op bewijs gebaseerde beslissingen nemen

  Als Doka-klant kunt u de CO2-voetafdruk van onze producten vergelijken om weloverwogen en milieuvriendelijke beslissingen te nemen. Zo kunt u de CO2-voetafdruk van uw bedrijf verbeteren.

  Doka-truck op de werf

  De toeleveringsketen koolstofvrij maken

  De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die in 2022 door het EU-parlement is aangenomen, verplicht de meeste bedrijven om hun broeikasgasemissies op een brede basis te berekenen. Dit omvat zowel directe als indirecte emissies van upstream en downstream toeleveringsketens. Wij helpen onze klanten bij het berekenen van hun Scope 3-emissies door de benodigde gegevens over onze producten te verstrekken.

  Logo Net Zero by 2040

  Basis voor duurzame productontwikkeling en gerichte reductiemaatregelen

  Voor ons is de PCF geen einddoel, maar een hulpmiddel om CO2-hotspots te identificeren gedurende de hele levenscyclus van het product. Het stelt ons in staat om gerichte actie te ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen van onze huidige productportefeuille effectief te verminderen. We nemen onze bevindingen uit de Product Carbon Footprint ook mee in nieuwe ontwikkelingen. Dit houdt in dat we de juiste materialen gebruiken en het materiaalverbruik verminderen met behoud van hetzelfde draagvermogen. Ons uiteindelijke doel is om duurzame producten te maken die een sleutelrol spelen in het bereiken van onze klimaatneutrale strategie in 2040.

Hoe krijg ik toegang tot de PCF-gegevens van Doka?

Momenteel zijn de PCF-gegevens voor de benodigde Doka-bekistingsproducten op individueel verzoek elektronisch beschikbaar. Neem hiervoor contact op met uw Doka-contactpersoon.

Zijn er ook PCF-gegevens beschikbaar voor huurproducten?

We maken onderscheid tussen huur- en gebruiksmateriaal. We kunnen de PCF ook berekenen op proportionele basis voor de huurperiode van de bekisting.

Zijn er ook PCF-gegevens beschikbaar voor steigeroplossingen zoals Ringlock?

We werken hieraan en de gegevens voor onze steigeroplossingen zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Neem contact op met

Julia Weber
Julia WEBERHoofd Doka-duurzaamheidsmanagement