calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Veilig bouwen vanaf het begin

Met elke fase dichter bij het doel

De actieve projectbegeleiding is bij Doka een vaste waarde.

Het doel van alle voorbereidingen van Doka is om meer efficiëntie te bereiken door transparant berekende en geoptimaliseerde bekistingsconcepten. Met de actieve projectbegeleiding wordt elke opdracht fase per fase uitgevoerd. Al in de projectontwikkelingsfase levert Doka u met knowhow en competentie gefundeerde hulp bij de besluitvorming. Hoe vroeger de Doka-technici hun kennis en ervaring in het project inbrengen, hoe efficiënter het bouwproces kan worden uitgevoerd. In elke fase. Doka begeleidt het project tot aan de succesvolle afsluiting en ontwikkelt zo langdurige samenwerkingen met zijn klanten.

Brochure Safety with Doka

Hand in hand met de bekistingstechniek.

De Doka-veiligheidssystemen begeleiden elke projectfase. De veiligheid is vanaf het begin mee ingepland, op de systemen van de bekistingstechniek afgestemd en op een extra verhoging van productiviteit en kwaliteit gericht. Voor het betonneren worden werkvloeren incl. randbeveiliging en borstweringen ingezet. Bij hoge wandbekistingen bieden tussenvloeren incl. randbeveiliging een veilige en efficiënte oplossing. De veilige toegang tot de betonneersteigers is bij kolombekistingen bijzonder belangrijk. Aan deze eis voldoet Doka met praktijkgerichte veiligheidsmaatregelen.

Vouwklimsteiger KConsolesteiger MWerkplatform Xsafe plusPaneel-vloerbekisting Dokadek 30

Professionele randbeveiliging.

Doka biedt professionele randbeveiliging voor bekisting en ruwbouw. De beproefde randbeveiligingssystemen beschermen uw bouwteam optimaal en leveren een belangrijke bijdrage tot een snel verloop van de werkzaamheden. Het gebruik van stabiele veiligheidscomponenten garandeert een betrouwbare bescherming en voldoet aan de modernste veiligheidsnormen (EN 13374). Goed beschermde arbeiders werken veiliger, sneller en efficiënter.

LeuningstaanderGevelbekisting Top 50Veiligheidsscherm Xclimb 60Veiligheidsrugweer­systeem XP

Via veilige wegen naar boven.

De werkplaats op het bouwterrein moet via veilige wegen en even veilige toegangssystemen bereikbaar zijn. Doka biedt toegangssystemen aan die volledig in het betreffende bekistingssysteem geïntegreerd zijn. De toegangssystemen zijn zo ontworpen, dat de bekisting eenvoudig kan worden bediend.

Laddersysteem XSTrappentoren 250

Veilig transport, efficiënte verplaatsing.

Het lossen, monteren en verplaatsen van bekistingen op de bouwplaats hebben niet alleen een invloed op het bouwproces. Deze handelingen moeten ook veilig worden uitgevoerd. Doka biedt professionele verplaatsingsapparaten die het verplaatsingsproces versnellen en tegelijk voor de hoge veiligheidsstandaard zorgen.

Verplaatsingsapparaten voor tafelsTransportmateriaal

Aanslagmiddelen voor een veilig transport op de bouwplaats.

Op de bouwplaats is elke handeling van belang. Bewegingen zoals afstellen en binnenrijden, in- en uithangen, verplaatsen en transporteren vereisen een hoge veiligheidstechnische standaard. Doka voldoet met zijn beproefde veiligheidssystemen aan alle veiligheidsrelevante eisen.

Verplaatsingsapparaten voor tafels

Veiligheid officieel bevestigd.

Doka werkt actief mee in internationale commissies en verenigingen en zet zich in voor bekistings- en veiligheidssystemen die aan de normen voldoen. De certificaten voor Doka-veiligheidssystemen zijn uw zekerheid voor kwaliteit. Doka – ook op het gebied van veiligheid richtinggevend.

De CE-markering

De CE-markering mag door de fabrikant zelf worden toegekend. Een CE-markering is noodzakelijk, wanneer door de constructie of werkwijze risico’s voor het leven of de gezondheid van de gebruikers ontstaan. Basis is de Europese Machinerichtlijn 89/392/EEG. Deze biedt het kader voor de nationale normen. Als een product van een CE-markering is voorzien, betekent dit dat het aan alle geldende wetten en normen voldoet. Bestanddeel van een artikel met CE-markering is de handleiding. Deze maakt deel uit van de levering en bevat belangrijke instructies, die in acht moeten worden genomen (informatie over inbedrijfstelling, gebruik, onderhoud, slijtage, verwijdering enz.). Niet-naleving kan ernstige gevolgen hebben voor het leven van de gebruikers. Producten die van de CE-markering voorzien zijn, worden regelmatig aan een controle onderworpen. Zo kunnen risico’s uitgesloten en ongevallen vermeden worden.

Het GSV-keurmerk

GSV is een Duitse vereniging van alle belangrijke bekistingsfabrikanten en bestaat sinds 1993. Doel van de vereniging is het vastleggen van kwaliteits- en prestatiekenmerken voor kaderbekistingen, waarbij het draagvermogen (bekistingsdruk) in afhankelijkheid van de toegestane doorbuiging volgens ÖN/DIN 18202 wordt aangegeven. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de bekisting bestand is tegen de opgegeven bekistingsdruk en dat een voorgeschreven minimumnorm bij tweedehands bekistingen wordt nageleefd.

Europees Comité voor Normalisatie, CEN

Competente medewerkers van Doka helpen in dit comité bij de uitwerking van de Europese normen. Dat geeft u de zekerheid ook in de toekomst te werken met bekistingen die aan alle normen voldoen.