calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Begrijpen hoe men hindernissen beter overwint

Bekistingsoplossingen voor uw brugconstructie

Begrijpen hoe men bruggen legt

De bekistingstechnische voorsprong is een claim waar Doka zich toe verplicht heeft. Daarom worden steeds weer nieuwe constructieve efficiëntiemaatregelen ontwikkeld en consequent in de praktijk omgezet. Enerzijds in bekistingssystemen, anderzijds in bijbehorende bekistingstechnische diensten. Een bekistingsoplossing van Doka is altijd een pakket dat onze klanten een voordeel, een meerwaarde biedt. Wij denken klantgericht en slaan zo een brug naar de doelen van onze klanten.


Als een baanbrekende bekistingsfabrikant beschouwen wij het bouwproces in zijn totaliteit. Bekistingsplanning 
en bekistingsstatica behoren evenzeer tot het aanbod als de voormontage en latere terugname van de bekistingen. Alleen een omvattend bekistingsconcept levert optimale resultaten. Alleen al het feit slechts één enkele contactpersoon voor de bekistingen te hebben, zorgt ervoor dat alle betrokkenen op elkaar zijn ingespeeld. 


Wij begeleiden u succesvol door uw hele bouwproject.


 

De eisen Begrijpen.

De brug tussen kennis en ervaring

Onze competentie reikt ver. Wij focussen ons al in de ontwerpfase op de bekistingstechnische uitdagingen. Hierbij brengen wij onze kennis in, om een snel, efficiënt en rendabel bouwproces mogelijk te maken. Bovendien hebben wij nog veel meer te bieden: het passende bekistingssysteem als oplossing.

Pylonen en pijlers

Pijlers verkleinen de spanwijdte van het brugdek tussen de landhoofden en maken zo een geringere bouwhoogte mogelijk. Ze worden meestal als afzonderlijke pijlers of pijlerplaten uitgevoerd. Bij tui- of hangbruggen wordt de middelste ondersteuning belast door een ophanging van de bruglasten. Men spreekt hier van een pyloon. Deze worden in wezen uitgevoerd als vrijdragende pyloontorens, A-, H-pylonen of portaalpylonen.

Uw voordelen bij Doka

Hoge variabiliteit in de uitvoering van pijlers en pylonen, onafhankelijk van geometrie, hoogte en dimensionering, dankzij een omvattende planningscompetentie en sterke klim- en zelfklimmende bekistingen.

Ondersteuningen

Draagconstructies van betonnen bruggen met geringe hoogte boven het terrein kunnen voordelig en efficiënt worden gebouwd met een tijdelijke ondersteuning. Een tijdelijke ondersteuning is een hulpconstructie, die vooral wordt gebruikt bij de bouw van betonnen bruggen, om het bouwmateriaal en de systemen vorm te geven. Bij bruggen met meerdere overspanningen wordt het brugdek meestal per moot gebetonneerd, waarbij een tijdelijke ondersteuning kan worden gebruikt.

Uw voordelen bij Doka

Rendabele planning en stipte levering van geoptimaliseerde ondersteuningen voor het veilig en rendabel afvoeren van hoge belastingen uit brugconstructies.

Vrije voorbouw

Vanaf een pijler (hamerstuk) worden met een paar vrijvoorbouwwagens, die de bekisting, wapening en het verse beton dragen, achtereenvolgens de verschillende brugmoten gebetonneerd. Meestal gebeurt dit vanaf verschillende pijlers ongeveer symmetrisch naar beide zijden. De gebetonneerde moten zijn doorgaans tussen 3 en 5 m lang.

Uw voordelen bij Doka

Hoge rendabiliteit en snelle materiaalbeschikbaarheid door een totaalsysteem met huurmogelijkheid en door hoge plannings- en uitvoeringszekerheid dankzij een uitgebreide projectbegeleiding vanaf de detailplanning, via het overleg met de ontwerper van de draagconstructie tot en met de ondersteuning ter plaatse door het Competence Center voor vrije voorbouw.

Samengestelde bruggen

Vereenvoudigd voorgesteld worden de stalen langsdragers van de brug met behulp van kopbouten verbonden met de ter plaatse gestorte betonnen rijbaan, om zo gezamenlijk een dragende werking te bereiken. Doordat de langsdragers van de brug in de fabriek worden geprefabriceerd, kan de bouwtijd aanzienlijk worden verkort. Dit resulteert in voordelige, duurzame en onderhoudsarme draagconstructieoplossingen, waardoor het toepassingsgebied van verbandbruggen van kleine overbruggingen tot grote viaducten reikt.

Uw voordelen bij Doka

Rendabele oplossingen voor de meest uiteenlopende bruggeometrieën door een huurbaar, variabel totaalsysteem en uitgebreide projectbegeleiding door het Competence Center voor samengestelde bruggen.

Vooruitbouw

De bouw van brugdekken in vooruitbouw gebeurt doorgaans per overspanning op steigers die in de lengterichting van de brug verschuifbaar zijn, zonder extra ondersteuning tussen de brugpijlers. Vooruitbouw wordt met name toegepast bij bruggen met meer dan 7 overspanningen, bij de overbrugging van diepe dalen, bij moeilijk toegankelijke bouwterreinen, bijv. in beschermde natuurgebieden of waterlopen, en bij de overbrugging van verkeerswegen.

Uw voordelen bij Doka

Projectspecifieke planning en voormontage van hoogwaardige bekistingssystemen en jarenlange samenwerkingen met leidende aanbieders van vooruitbouwsystemen voor een efficiënt en vlot bouwproces.

Gefaseerde schuifmethode

De bouw van de samenhangende draagconstructie gebeurt gefaseerd achter een landhoofd op een werkvloer, de ‘fasekelder’. De hier gebouwde brugmoot (‘fase’) wordt samen met de eerder gebouwde moten over de pijlers ‘ingeschoven’, om daarna de volgende moot te kunnen bouwen. Deze methode wordt vooral toegepast bij langere bruggen met een recht of nagenoeg cirkelvormig verloop en met een constante bolling of doorbuiging in dwarsdoorsnede.

Uw voordelen bij Doka

Projectspecifieke planning en voormontage van variabele bekistingssystemen voor fasekelders met praktische be- en ontkistingslogica voor tijd- en kostengeoptimaliseerde werkprocessen.

Boogbruggen

De boogbrug is wellicht de indrukwekkendste constructievorm van bruggen. Vooral bij diepe dalen zijn boogbruggen de aangewezen constructievorm. De meest gangbare bouwvarianten zijn de vrije voorbouw en de klassieke tijdelijke ondersteuning. Een andere mogelijkheid is de boogklapmethode.

Uw voordelen bij Doka

Uitgebreide planningsdienst en huurbare, exact op de projectspecifieke statica afstembare bekistingsoplossingen voor een geoptimaliseerd afvoeren van lasten en een verzekerde projectuitvoering.

Passende bekistingsoplossingen voor uw bouwproject:

Voor stijgende eisen en verschillende brugconstructies

Contactpersoon Large Scale Projects

In nauwe samenwerking is het mogelijk de oplossing voor uw complexe brugproject te bepalen. Uw eisen worden al in de ontwikkelingsfase van het project met de specialisten van Doka besproken en beslissen zo in een vroeg stadium over het succes. Benut de knowhow van vele succesvol uitgevoerde brugprojecten.