calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Sledování firemní uhlíkové stopy

Pokud se chystáte snížit částku, musíte ji znát. Společnost Doka jde dobrým příkladem a aktivně poskytuje transparentní zprávy o uhlíkové stopě, celopodnikových cílech snižování emisí a opatřeních k jejich důslednému snižování. Kromě toho také vysvětluje, proč má uhlíková stopa potenciál stát se novou měnou.

Díky transparentní komunikaci si tuto skutečnost nyní uvědomuje každý. Více než polovina emisí skleníkových plynů společnosti Doka (měřítko 1 a 2) pochází z nakupované energie na výrobu elektřiny, tepla a chlazení. To ukazuje tzv. firemní uhlíková stopa (CCF), jinými slovy uhlíková stopa celé společnosti, která je nyní k dispozici pro společnost Doka Europe.

Než mohla být firemní uhlíková stopa vypočtena, vyžadovalo to mnoho měsíců intenzivní spolupráce s jednotlivými zeměmi. Nasazení týmů, které na tom pracovaly, bylo fantastické, protože si všichni uvědomovali, že v boji proti změně klimatu musíme spolupracovat. CCF představuje výchozí bod pro klimatickou strategii společnosti Doka, cíle snižování emisí CO2 a zavádění opatření. Údaje CCF byly nejprve shromážděny pro všechny evropské země Doka se všemi jejich pobočkami. Předpokládá se, že do konce roku budou tyto informace k dispozici také pro oblasti NAMLAM a MEAAP.


Robert Hauser

Robert Hauser / generální ředitel Doka

"Do roku 2026 chceme dosáhnout snížení emisí o 75 % a do roku 2031 o 85 % ve srovnání s rokem 2021. (měřítko 1 a 2)"


Co přesně se však započítává do "uhlíkové stopy podniku"? Veškeré emise vyprodukované činností společnosti během jednoho roku. Tento druh emisní bilance zahrnuje emise z vozidel a zařízení používaných společností a nakoupenou energii (např. elektřinu a teplo). Uhlíková stopa se v příštích několika letech stane jedním z nejdůležitějších klíčových ukazatelů výkonnosti ekonomiky. Mnozí odborníci se domnívají, že CO2 se stane jednou z nejvyhledávanějších měn na světě.

Skleníkové plyny způsobují klimatické změny, které již léta velmi ohrožují člověka i přírodu. EU usiluje o to, aby se do roku 2050 stala klimaticky neutrální, a to zavedením rozsáhlého programu, jako je například Grean Deal.

Nyní je zaveden transparentní systém a zaměstnanci společnosti Doka v celé Evropě přesně vědí, kde mohou začít. Je třeba pohnout největší pákou CO2 a přispět tak k boji proti klimatické krizi. Krok za krokem. Společně. Všichni na jedné lodi.

Anna Högn-Reichartzeder

Anna Högn-Reichartzeder I Sustainability Manager Doka

"Nakoupená energie a s ní spojené emise skleníkových plynů tvoří více než polovinu uhlíkové stopy společnosti Doka Europe, jinými slovy energie pro výrobu elektřiny, vytápění a chlazení. Je to veškerá energie, kterou potřebujeme k provozu naší společnosti. A to je také největší páka, pokud chceme snížit emise CO2. Pokud zde přejdeme na udržitelné zdroje energie, budeme moci měřit, jak prospíváme klimatu, a tím skutečně přispíváme k jeho ochraně."

Doka a Umdasch Group se zavázaly k udržitelnému rozvoji. Proto se hlásíme k iniciativám, které jsou v souladu s "Cíli udržitelného rozvoje" Organizace spojených národů.

Clean water and sanitation
Affordable and clean energy
Decent work and economic growth
Industry, innovation and infrastructure
Responsible consumption and production
Climate aciton
Life below water
Life on land