calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Papperseran
är över!

Doka Amstetten förverkligar i praktiken det som tidigare ansågs otänkbart. Det fanns en stor entusiasm när de upptäckte och uppskattade fördelarna med papperslös tillverkning. Om man använder en lämplig utrustning ger digitaliseringen mycket viktiga fördelar, särskilt inom produktionen. Allt är uppdaterat - med bara några få klick.

Ett antal faktorer har tillsammans lett till att man övergått till papperslös produktion. Under de senaste åren har förfrågningar om specialanpassade produkter ökat. Dessutom är Doka på väg mot en global expansion. Båda dessa faktorer har lett till en kraftig ökning av mer komplexa och mer varierande delar i produktionen. Kraven på att uppnå större flexibilitet och maximera effektiviteten i tillverkningsprocessen har blivit allt högre. Något cheferna har tagit till sig.

År 2021 påbörjades en omställning och en fullständig bearbetning av arbetsorder med hjälp av en ny digital lösning. Efter att testerna i två produktionsenheter var framgångsrika påbörjades utrullningen för projektet i andra delar av produktionen. Övergången till papperslös produktion har skapat ännu större fördelar för Doka i den dagliga produktionen. Digitaliseringen bidrar till att optimera processerna i större utsträckning. Våra anställda är också nöjda, eftersom många arbetsuppgifter nu är enklare, tydligare och mer flexibla.


Martin Huber

Martin Huber I Direktör för produktionslogistik och teknik

"Genom att digitalisera tillverkningsplaner och lönespecifikationer sparar vi cirka 2,5 ton papper per år och slipper transportera utskrifter av planer och produktionsritningar från vår fabrik i Amstetten till fabriken i St Martin.”


Snabbare! Våra kollegor i produktionen är imponerade av hur snabbt de kan utbyta information och data. Hemligheten bakom denna framgång är en enda informationspunkt. Och det sparar värdefull tid. Eftersom arbetsorderna kommer fram digitalt får medarbetarna alla dokument de behöver på sin enhet och har därför tillgång till relevant information . Med detta i åtanke har 90 industriella surfplattor, 24 pekskärmsmonitorer (24 tum) och 11 storbildsskärmar installerats i produktionen.

Effektivare! Planering och programmering av maskinerna för Framax-slutsvetsningssystemet och för pulverlackering har digitaliserats genom att PLM-programvara (Product Lifecycle Management) har införts. Tack vare en virtuell 3D-tvilling av systemet är simuleringar möjliga med det nya systemet. Ett kvantumsprång för tillverkningen! Kortare inkörningstid, färre skrotdelar och snabbare produktion av bättre delar. Dessutom minskar avbrotten på upp till 8 000 timmar per år, eftersom programvaran möjliggör parallell drift av produktion och planering.

Tillsammans driver vi på utvecklingen

Tillsammans driver vi på utvecklingen Som en del av Umdaschkoncernen vill vi på Doka inte bara vara ekonomiskt framgångsrika, utan också uppfylla vårt ekologiska och sociala ansvar och vårt ansvar som arbetsgivare. Därför sätter vi regelbundet impulser inom och utanför vårt företag och driver internationella initiativ som gör vår gemensamma arbets- och livsmiljö mer hållbar.

Lägre kostnader och mer hållbart! Doka sparar cirka 2,5 ton papper per år genom digitaliseringen och minskar de transporter som detta hittills har krävt. Under projektet gav Doka för första gången alla industrianställda en licens och ett personligt användarkonto för att få tillgång till IT-systemet. Förutom att ge dem möjlighet att kommunicera med kollegor digitalt utgör dessa individuella användarkonton också grunden för autentisering för att få tillgång till olika system. Därmed uppfylldes en viktig grundförutsättning för Dokas långtgående digitaliseringsstrategi, som i framtiden kommer att göra det möjligt att samarbeta på ett helt nytt sätt.

Andreas Permoser

Andreas Permoser I Gruppledare för operativ teknik

“By going paperless, we are starting an initiative in production that benefits the environment and sustainability. Digitalisation of work orders does not only save paper: it also reduces all the things associated with it such as toner and transport costs.”

Doka och Umdasch Group är engagerade i hållbar utveckling.
Det är därför vi stöder initiativ som är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling.

Industry, innovation and infrastructure
Responsible consumption and production
Climate action

  En karriär utomlands? Ja tack!

  Tre månaders arbetslivserfarenhet i USA förändrade hennes liv. För en annan blev Doka den ungerska varvschefens port ut i världen. Och en tredje var i Elfenbenskusten på sitt projekt.

  Upptäck mer

  En utmärkt kombination av arbete och familjeliv

  Tillfredsställda medarbetare ger en enorm potential! Doka gör sitt för att skapa lyckliga familjer med Umdasch Nest. På vår anläggning i Amstetten tas de små barnen väl om hand i vårt företags eget daghem, även under åren innan de är tillräckligt gamla för att börja i förskola.

  Upptäck mer

  En riktigt häftig start på undersökningen om medarbetarnas engagemang

  Förbättringar är beroende av ärlig feedback. Därför har Umdasch Group infört en global undersökning om engagemang, så att alla anställda har möjlighet att framföra sina åsikter.

  Upptäck mer

  Ansvar kan inte uteslutas för Umdaschkoncernen.

  Umdasch Group Foundation har satt som mål att koppla samman kunskap, affärsverksamhet och värderingar och på så sätt uppfylla Umdasch Groups och dess företags sociala ansvar.

  Upptäck mer

  Steg för steg till bättre kondition!

  Idrott har inte bara en enorm inverkan på hälsan, utan även en positiv effekt på välbefinnandet. Doka Saudiarabien har insett detta och lanserat en tremånaders fitnessutmaning.

  Upptäck mer

  Doka sätter personlig utveckling i rampljuset

  Doka och Umdaschkoncernen har satt som mål att på bästa sätt stödja medarbetarna i vår komplexa och snabbt föränderliga arbetsvärld för att uppnå en flexibel och behovsbaserad utveckling som är användbar för dem. Den väg vi har valt är skräddarsydda lärandeerbjudanden för oberoende utveckling.

  Upptäck mer

  Ny mark med NEULANDT

  NEULANDT:s portabla prefabriceringsanläggning N3P är på sitt första uppdrag i Abidjan på Elfenbenskusten. N3P möjliggör industriell produktion av prefabricerade element direkt på byggarbetsplatsen. Detta skapar mervärde på lokal nivå och hög processeffektivitet. Resultatet är hållbara bostadsområden till överkomliga priser och en bättre social infrastruktur.

  Upptäck mer

  Pulverlackering 4.0

  Det banbrytande pulverlackeringssystemet har varit i drift i närheten av huvudkontoret i Amstetten sedan 2021. Vad kan ett sådant system åstadkomma? Varje enskilt steg i produktionen kan optimeras för hållbarhet med hjälp av den senaste robottekniken, digitaliseringen, automatiseringen och den senaste tekniken. Det skyddar miljön och människorna.

  Upptäck mer

  Sju "klimatjägare" visar vägen

  Sju Dokaanställda genomförde "klimatjägar" akademin för att utveckla sin kunskap om klimatskydd och integrera denna kunskap i Dokas affärsmiljö. Detta beror på att omvandlingen endast kommer att lyckas om hållbarhet återspeglas i strategin, i företagets egna kärnprocesser och i de dagliga processerna.

  Upptäck mer

  Hållbarhet
  vinner priser

  Vad är tanken bakom Umdaschkoncernens hållbarhetspris? Syftet är att främja projekt som arbetar för en hållbarhetsstrategi, och dessa projekt är inom företaget självt. Det som började 2020 är nu ett årligt evenemang. De anställda är mycket entusiastiska och motiverade.

  Upptäck mer

  Grönt ljus för grön energi

  I slutet av 2023 kommer över 10 000 kvadratmeter solpaneler att ha installerats på taken på byggnader i Amstetten, St Georgen och St Martin. På så sätt kan cirka 9% av den el som behövs varje år vid anläggningen i Amstetten täckas med solenergi.

  Upptäck mer

  Ett smart drag!

  Dokas transportlogistik i Amstetten väcker uppmärksamhet med sin starka och hållbara inriktning på att utöka den intermodala trafiken. Sändningar transporteras i kombination med järnvägen. Dit fler och fler Dokaländer ansluter sig.

  Upptäck mer

  Doka Sveriges fordon kör på HVO100

  Doka Sveriges lastbilar producerar 80-90 procent mindre växthusgaser genom att använda ett annat slags grönt bränsle. HVO100 bränslet är ledande när det gäller hållbarhet, eftersom det huvudsakligen består av spillfetter, t.ex. kyloljor eller animaliskt fett.

  Upptäck mer

  Koldioxidavtryck för nästan 6 000 produkter

  Från inköp av råmaterial och produktion till leverans till distributionscentraler och filialer över hela världen, användning på byggarbetsplatser, reparation och rengöring och slutligen återvinning och återanvändning av produkten. Nästan 6 000 produkter har undersökts in i minsta detalj. Eller, för att vara mer exakt, för att beräkna deras koldioxidavtryck.

  Upptäck mer

  Håller koll på företagets koldioxidavtryck

  Du måste känna till mängden om du ska minska den. Doka föregår med gott exempel och tillhandahåller aktivt transparenta rapporter om företagets koldioxidavtryck, företagets minskningsmål och åtgärder för att konsekvent minska utsläppen. Dessutom förklarar man också varför koldioxidavtrycket har potential att bli en ny valuta.

  Upptäck mer

  Papperseran
  är över!

  Doka Amstetten förverkligar i praktiken det som tidigare ansågs otänkbart. Det fanns en stor entusiasm när de upptäckte och uppskattade fördelarna med papperslös tillverkning. Om man använder en lämplig utrustning ger digitaliseringen mycket viktiga fördelar, särskilt inom produktionen. Allt är uppdaterat - med bara några få klick.

  Upptäck mer